კატალოგი

საგარანტიო პირობები

საგარანტიო პირობები

(გარანტია ვრცელდება მხოლოდ ძრავზე)

საგარანტიო მომსახურების მისაღებააუცილებელია ქვემოთ მოცემული პირობები სრულად იყოს დაცული:

►საგარანტიო მომომსახურების მისაღებად მომხმარებელმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინოს საგარანტიო (ელექტრონული ან ბეჭდური ვერსია), რომელიც შეიცავს პროდუქტის გაყიდვის თარიღს, პროდუქტის მოდელს, კომპანიის ბეჭედს.

►ნივთის შეძენიდან 24 საათის განმავლობაში, ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში, პროდუქტი უნდა წარედგინოს სერვისცენტრს. ქარხნული წუნის დადასტურების შემთხვევაში, პროდუქტი ექვემდებარება შეცვლას. ქარხნული წუნის დაფიქსირების შემთხვევაში, ნივთის შეცვლა მოხდება შესაბამისი პროცედურების დასრულებისთანავე. ნივთი მომხმარებელმა უნდა წარმოადგინოს დაუზიანებელ იყუთით, სრული შეფუთვით, კომპლექტაციითა და ყოველგვარი მექანიკური დაზიანების გარეშე !!!

►თუ ქარხნული წუნის აღმოჩენა მოხდა პროდუქტის შეძენიდან 24 საათის გასვლის შემდგომ,ნივთი ექვემდებარება შეკეთებას. შეკეთების ვადა მოიცავს: 30 სამუშაო დღეს.

►თუ სერვისცენტრი ვერახერხებს ნივთის შეკეთებას და მისი სათანადო დეტალებით უზრუნველყოფას (30)  სამუშაოდღის განმავლობაში, ნივთი ექვემდებარება შეცვლას. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხერხდება აღნიშნული ნივთის იმავე მოდელით ჩანაცვლება, ხდება ალტერნატიული ნივთის მოძიება ან თანხის უკან დაბრუნება. თანხის დაბრუნება მოიცავს: 14 სამუშაო დღეს

პროდუქტის უკან დაბრუნება და შეცვლა

►კომპანია არ იბრუნებს და არცვლის ნივთს იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა, ნივთის მიღება - ჩაბარების დროს ,არასათანადოდ შეამოწმა პროდუქტი და მას აღენიშნება მექანიკური დაზიანება, არ ემთხვევა საიტზე წარმოდგენილ ფოტოს ან არაქვს სრულად წარმოდგენილი კომპლექტაცია. უკან დაბრუნება ან თანხის ანაზღაურება არ ხდება მსგავს დეტალებზე: „არ მომწონს, არ აქვს ეფექტი და მსგავსი გარემოებები. გაითვალისწინეთ გარანტია ვრცელდება მხოლოდ ძრავზე

ნივთი არ ექვემდებარება საგარანტიო მომსახურებას, თუ:  

►გასულია საგარანტი ოვადა

►საგარანტიო საბუთში არ ემთხვევა პროდუქტის ბრენდი, მოდელი, გაყიდვის  თარიღი. საგარანტიო საბუთში არ არისმოცემულიკომპანიის ბეჭდი ან მაღაზიის წარმომადგენლის ხელმოწერა.

►ნივთს აღენიშნება მექანიკური, თერმული ან წყლის მიერ გამოწვეული დაზიანება

►ნივთი დაზიანდა არასწორი ექსპლუატაციის მიზეზით

►თუ ნივთი არ არის საწარმოო ან კომერციული დანიშნულების და დაზიანდა კომერციული დანიშნულებით გამოყენების დროს (არ მიაწოდა მაღაზიის წარმომადგენელს ყიდვის დროს ზუსტი ინფორმაცია)

►პროდუქტის დაზიანება გამოწვეულია ელექტრო გაუმართაობით

►ნივთი შეკეთებულია ან “გახსნილია”  თვითნებურად, ან არაოფიციალურ სერვისცენტრებთან.

►ნივთი დაზიანდა მესამე პირის მიერ არასწორი მონტაჟისან  ჩართვის დროს. არ იქნა გათვალისწინებული სამომხმარებლო ინსტრუქციაში არსებულისაექსპლუატაციო პირობები

აქსესუარებზე, ეფექტურობაზე, (მათშორის: ვიზუალური დეფექტი,საღებავი,კორპუსი, ელემენტი, თავაკი, ყურსასმენი, დამტენი მოწყობილობა და სხვა) არ ვრცელდება საგარანტიო პირობები, პროდუქციის გარანტია მოიცავს: ძრავის დაზიანებასა და მის გაუმართავ მუშაობას. 

გთხოვთ გაითვალისწინ
(რეგიონებში) მიწოდების სერვისი,უფასოდ ვრცელდებამხოლოდ 24 სთს განმავლობაში, თუ ნივთსაღმოაჩნდა დაზიანება, უნდა მოგვწეროთ ელექტრონულ ფოსტაზე, დაგვიკავშირდეთ ნომრებზე, ან მოგვწეროთ ჩვენსოფიციალურ ფბ გვერდზე.) ამ შემთხვევაში მომხმარებელი არიხდის პროდუქციის წამოღებისა და მიტანისსაფასურს. 24 საათის გასვლის შემდგომ თუ დაზიანება აღმოაჩნდება პროდუქციას (მიწოდების სტანდარტულ საფასურს იხდის მომხმარებელი)

პატივისცემით: SOKANYGEORGIA